Правила користування дитячими бібліотеками

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування районної бібліотеки для дітей м. Камінь-Каширський розроблені на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні у відповідності до Закону України"Про бібліотеки і бібліотечну справу",які поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожна дитина, незалежно від віку, статі, національності, соціального положення, релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації, дорослі громадяни України, що мають потребу в користуванні дитячою бібліотекою, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі : абонемента, системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

-безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів;

-безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

-безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 14 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 3-7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» користувач надає згоду на обробку персональних даних, які він (вона) передає бібліотеці, з метою здійснення прав та виконання обов’язків бібліотекою у сфері культури: забезпечення бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, відповідно до Законів України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про культуру», «Положення про централізовану бібліотечну систему та іншим нормативно-правовім актів, що регулюють діяльність Бібліотеки у сфері культури.

3.2. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.3 . Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов'язані:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПУНКТОМ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ

З 2012 року діє Пункт вільного доступу до мережі Інтернет.

І. Загальні положення

1.1. Пункти вільного доступу до мережі Інтернет були створені завдяки участі бібліотек у 2012 році в проекті програми "Бібліоміст" в Україні в рамках ІІІ раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет».

1.2. Головна мета Пунктів – надання користувачам дитячих бібліотек безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет у навчальних та дозвіллєвих цілях.

1.3. Пункти не контролюють і не несуть відповідальності за якість, зокрема, зміст та форму ресурсів, по які користувач звернувся чи отримав з Інтернету, використовуючи робочу станцію бібліотеки.

ІІ. Порядок надання послуг Пунктів вільного доступу до мережі Інтернет.

2.1. Право користуватися послугами Пунктів надається користувачам бібліотеки безкоштовно. Реєстрація користувачів здійснюється під час запису до бібліотеки.

2.2. При першому відвідуванні користувачам необхідно ознайомитися з Правилами користування Пунктів вільного доступу до Інтернету.

2.3. Початок і кінець роботи користувача, а також види наданих послуг реєструються в бібліотечних документах.

ІІІ. Користувач має право:

3.1. Зарезервувати час для роботи в Пункті тільки заздалегідь особисто, або за телефоном, не більш як за тиждень наперед.

3.2. Користуватись Пунктом протягом 1 години (діти до 10 років – 40 хв.). При запізненні користувача більш ніж на 10 хв., виділений час надається іншому користувачу.

3.3. Продовжувати свою роботу в мережі Інтернет, в разі відсутності наступного в черзі користувача, до часу наступного замовлення.

3.4. Копіювати інформацію з Інтернету на власні носії інформації (дискети, диски, USB Flash накопичувачі, тощо.), які пройшли перевірку на віруси.

3.5. Роздруковувати на принтері матеріали, отримані через Інтернет, за додаткову плату згідно тарифів, затверджених бібліотекою.

3.6. Звертатися за консультацією до бібліотекаря. Консультації надаються в мінімальних обсягах (не більше 5 хв. для кожного користувача).

3.7. У випадку будь-яких збоїв технічного характеру користувач повинен повідомити про це бібліотекаря. В такому разі йому буде призначено інший час роботи в Пункті.

3.8. Скористатися наявними у Пунктах довідковими виданнями з питань використання Інтернету.

3.9. Замовити у працівників бібліотеки будь-яку інформацію з мережі Інтернет (реферати, контрольні роботи, довідки, Закони України тощо) за додаткову плату згідно наказу директора ЦБС «Про платні послуги».

3.10. Брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях,навчаннях за окремим планом роботи Пункту.

ІV. Користувач зобов’язаний:

4.1. Перед початком роботи зареєструватись і отримати дозвіл на роботу у бібліотекаря. Доступ до Інтернет-мережі надається особам, що мають формуляр користувача бібліотеки.

4.2. Виконувати Правила користування Пунктом бібліотеки та Правила користування дитячою бібліотекою.

4.3. Мати навички роботи з комп’ютером під керівництвом операційних систем Windows та в мережі Інтернет.

4.4. Дбайливо ставитися до обладнання, що надається у використання, дотримуватись правил особистої гігієни.

4.5. У разі виникнення проблем із використанням обладнання звернутися до бібліотекаря.

4.6. Знати і виконувати правила техніки безпеки при роботі на ПЕОМ.

V. Користувачам заборонено:

5.1. Самостійно втручатись у будь-які апаратні та програмні конфігурації комп’ютера.

5.2. Зберігати інформацію на жорсткому диску комп’ютера.

5.3. Скачувати великий обсяг інформації, оскільки це позбавляє інших користувачів можливостей повноцінної роботи в мережі.

5.4. Вимикати або перезавантажувати комп’ютер.

5.5. Використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали, дивитись інформацію, що суперечить морально-етичним нормам (насильство, наклеп, образи та ін.).

5.6. Користуватись розетками бібліотеки.

5.7. Використовувати Пункти для комерційних (продаж, купівля, рекламування товарів та послуг, тощо), протизаконних (порушення авторських прав) цілей.

5.8. Порушувати діловий ритм Пункту (голосно розмовляти, втручатися в роботу бібліотекарів, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів, вживати їстівні продукти тощо).

5.9. Пункт вільного доступу не несе відповідальності за:- зміст Інтернет-сайтів та новизну або точність приведеної там інформації;- будь-який зрив у роботі з причин, не залежних від працівників бібліотеки.

Адміністрація дитячих бібліотек попереджує:в разі порушення користувачем будь-якого пункту «Правил» адміністрація бібліотеки має право позбавити користувача доступу до мережі Інтернет.За протиправні дії у мережі Інтернет та збитки, нанесенні користувачами Пункту сторонній стороні, правову та матеріальну відповідальність несе особисто користувач. Користувач несе відповідальність за порушення норм авторського права при користуванні мережею Інтернет та неправомірний запис інформації згідно із чинним законодавством України.

Кiлькiсть переглядiв: 371
Кiлькiсть переглядiв: 1176

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.